top of page

innowacja i
komunikacja

dla ludzi i organizacji

coaching dla organizacji
moja specjalizacja

Moje życie zawodowe było zawsze związane z organizacjami pozarządowymi (NGO-sami) i społeczną innowacją.
Specjalizuję się w obszarach obywatelskich technologii i innowacjach dla demokracji, ale także w budowaniu szerokich, między-sektorowych partnerstw dla dobra społecznego i we wzmacnianiu działań społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pracuję z organizacjami pozarządowymi, bo wierzę, że trzeci sektor jest niedoceniany i potrzebuje tak samo dużo wsparcia i innowacji, co biznes i administracja publiczna.

coaching dla organizacji - mojA 0ferta

COACHING DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Skontaktuj się ze mną w sprawie szczegółów

Godzinna sesja indywidualna dla osób zarządzających organizacją

Coaching dla kadry zarządzającej organizacją wspiera osoby z zarządu lub na wyższych pozycjach kierowniczych w budowaniu silnej, zwinnej organizacji i we wprowadzaniu zmian.
Dzięki podejściu "​ludzie to nie roboty" pomagam we wzięciu pod uwagę ludzkiej i organizacyjnej strony osiągania założonych celów, poprawiania wyników i budowania trwałej zmiany.
Dla długotrwałego efektu rekomenduję proces coachingowy zbudowany z co najmniej pięciu sesji.

COACHING DLA OSÓB W ORGANIZACJI
Skontaktuj się ze mną w sprawie szczegółów

Godzinna sesja indywidualna dla osób pracujących w organizacji

Oferta skierowana jest do osób pracujących przy programach i projektach w organizacji; koordynatorów i koordynatorek, specjalistów i specjalistek a także wolontariuszy i wolontariuszek

Dla długotrwałego efektu rekomenduję proces coachingowy zbudowany z co najmniej pięciu sesji.

COACHING ZESPOŁU
Skontaktuj się ze mną w sprawie szczegółów

Jednokrotne spotkanie lub proces oparte o metodę warsztatową przeznaczone dla osób pracujących w organizacji lub zespołu projektowego

Coaching zespołu to warsztat lub seria warsztatów służących wyznaczaniu celów dla danego zespołu i planu na ich osiąganie.

Podczas warsztatu wykorzystuję metody coachingowe, żeby skupiając się na zasobach i silnych stronach zespołu, dbać o wyznaczanie realnych celów, tworzenie wykonalnych planów wraz z konkretnymi i mierzalnymi wskaźnikami sukcesu.

Jeśli masz inny pomysł lub potrzeby w swojej organizacji, lub jeśli chciałbyś_abyś połączyć różne elementy z oferty, napisz do mnie! Jestem pewna, że uda nam się znaleźć dobre rozwiązanie.

Rozumiem sposób, w jaki funkcjonują NGO, zatem zachęcam do skontaktowania się ze mną, jeśli z jakiegoś powodu nie możecie sobie w organizacji pozwolić na skorzystanie z mojej oferty.

Rozumiem również, że organizacje pozarządowe mają wiele ograniczeń jak rzeczywistość projektowa, budżety i zależność od donorów.
Skontaktuj się ze mną jeśli dostrzegasz w swojej organizacji potrzebę coachingu, ale nie wiesz jak to wprowadzić w życie.

bottom of page